Ticaret Bakanı Mehmet Muş Uluslararası Kooperatifler Günü kapsamında bir mesaj yayınladı.
Ekonomik hayatın en önemli aktörlerinden birisi hiç kuşkusuz kooperatiflerdir. Ülkemizde eğitimden sağlığa, konuttan sigortacılığa, ulaşımdan tarımsal kalkınmaya, enerjiden konuta ve kadın girişimine kadar 40’a yakın sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 59 bin kooperatif bulunmakta ve bu kooperatifler 6 milyona yakın vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
 
Temelinde dayanışma ve topluma hizmet anlayışı olan kooperatif ortaklık modeli, sosyal sermayenin artırılması, gelirin adil dağıtılması ve yoksulluğun azaltılmasında büyük önem taşımaktadır.
 
Uluslararası kooperatifler birliği (ICA) ile Avrupa kooperatifler ve sosyal işletmeler araştırma enstitüsü (Eurıcse) tarafından yayımlanan rapora göre (Explorıng The Cooperatıve Economy 2019 Report) dünyanın en büyük ciroya sahip 300 kooperatifinin toplam cirosu 2 trilyon dolar gibi muazzam bir rakama ulaşmıştır.
 
Bu rakam, kooperatif işletmelerin ekonomiler için ne denli önemli olduğunu ortaya koymakla birlikte, sosyal ve ekonomik kalkınmanın anahtar kuruluşları olarak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma açısından da en başarılı işletme modellerinden olduğunu kanıtlamaktadır.
 
Öte yandan, İstanbul Sanayi Odası’nın 2020 yılı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında 5 kooperatif birliğimiz yer almayı başarmıştır. Bu gelişmeler, kooperatiflerimizin Türk ekonomisi için önemini bir kez daha ortaya koyar niteliktedir.
 

İstikrar içinde üreterek büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen bir Türkiye için kooperatifçiliğin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
 
Bakanlık olarak hedefimiz kooperatiflerimizi krizlere karşı dayanıklı, sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden, kurumsal yapısı güçlü, çağın ekonomik koşullarıyla uyumlu, dünya standartlarında ekonomik aktörler haline getirmektir.

Bu kapsamda, özellikle küçük çaplı kooperatiflerimizin yeni yatırımlar yapmasına büyümesine ve güçlenmesine yardımcı olmak amacıyla kooperatiflerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programını (KOOP-DES) hayata geçirdik. Program ile kooperatiflerin üretim ve istihdama katkı sağlayacak projelerine hibe desteği sağlıyoruz.

KOOP-DES ile işgücü piyasasında yeterince yer alamayan ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifleri destekledik.
2020 yılında ilk kez uygulamaya başladığımız program kapsamında, 2020 yılında 41 ilde faaliyet gösteren 139 kooperatifin 149 projesine 14 milyon 279 bin TL’lik hibe verdik. Bu yıl da yoğun talep gelmekle birlikte, yapılan değerlendirmeler sonucunda 57 ilimizden 127 kadın kooperatifimizin 140 projesine toplam bedeli yaklaşık 16,6 milyon lira olan projelerinin 12,5 milyon TL’sinin Bakanlığımızca hibe desteği olarak karşılanmasına karar verilmiştir.

Öte yandan esnaf ve sanatkârımızın kara gün dostu olan kredi ve kefalet kooperatiflerimizin ülke ekonomisinde etkinliğini artırması için desteklerimizi sürdürüyoruz. 2002 yılında esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle kullandırılan kredilerin tutarı 154 milyon lira iken, bugün bu oran yaklaşık 468 kat artarak 73 milyar liraya yükselmiş bulunmaktadır.
 
Kooperatiflerimizi, 2023 yılı için kendisine büyük hedefler çizmiş olan ülkemizin, hedeflerine ulaşmasında önemli araçlardan biri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda kooperatifçilikte geldiğimiz seviyeyi bir kat daha artırmak, kooperatiflerimizi emin adımlarla geleceğe taşımak için çabalamaya devam edeceğiz.
 
Bilindiği üzere, Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) tarafından düzenlenen Uluslararası Kooperatifler günü, her yıl farklı bir tema etrafında kutlanmaktadır. Bu yıl, 3 Temmuz 2021 tarihinde kutlanacak olan Uluslararası Kooperatifler Günü’nün ana teması “yeniden inşa, birlikte daha iyi” olarak belirlenmiştir. Tema ile dünyanın dört bir yanındaki kooperatiflerin, Covid-19 pandemisine gösterdikleri dayanıklılık ile insan merkezli ve çevre dostu iyileşmenin gerçekleştirilmesine sunacakları katkılar vurgulanmıştır.
 
Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısıyla Türk kooperatifçiliğinin gelişmesine katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eder, bu günün kooperatifçilik farkındalığının artırılmasına vesile olmasını dilerim.